| modyf:2010-12-27, 21:40 | 2514 odsłon
serwiszglossie

 

RÓŻYNA

W 1935 roku w tutejszej szkole zatrudniano

 jednego nauczyciela, kształciło się w niej 44 dzieci.

 Według powszechnego spisu ludności z 17 maja 1939

 roku Różyna miała 276 mieszkańców. Zwano ją

 wtedy urzędowo Rosenort. Po drugiej wojnie światowej

 szkołę otwarto już w 1946 roku. Jej organizatorką i

pierwszą kierowniczką była Weronika Michałowska.

 Szkołę w Różynie zlikwidowano w 1975 roku. W 1983

 roku Różyna była wsią o zabudowie zwartej, składającej

 się z 28 budynków mieszkalnych. Posiadała uliczne

 oświetlenie elektryczne. Było tu wtedy 231 mieszkańców.

 W 1978 roku do wsi należało 46 indywidualnych

gospodarstw rolnych, zajmujących łącznie obszar 554 ha.

 We wsi znajdowały się: dzieciniec dla 17 dzieci,

świetlica, punkt biblioteczny.

 

 
do góry | modyf:2010-12-27, 21:40 | 2514 odsłon
historia, opowieści o Różynie, mieszkańcy Różyny,